Astrologische Vereniging Ophiochus

De slangendrager als 13e sterrenbeeld


Lidmaatschap en aanmelding

 

Lidmaatschap

Ben je enthousiast en wil je graag lid worden van deze inspirerende vereniging, stuur een email via nevenstaand contactadres. Je krijgt een mail terug met alle gegevens wat het lidmaatschap voor je kan betekenen. De contributie bedraagt € 42,= voor een heel kalenderjaar en dient steeds vóór 1 februari te worden voldaan. Hiermee krijg je toegang tot alle bijeenkomsten. De nota wordt in januari via de mail naar je toegestuurd.  


Jeugdlidmaatschap:

Studenten die recht hebben op studiefinanciering krijgen 50% korting op hun lidmaatschap! Hiermee proberen we voor jeugdige leden de toegang tot onze vereniging aantrekkelijk te maken.   


Losse bijeenkomsten bijwonen:

Uiteraard is het ook mogelijk om éénmalig een bijeenkomst bij te wonen zonder dat je lid wordt van de vereniging. Voor aanvang van de bijeenkomst betaal je contant aan de zaal. De lezingen zijn € 12,50, de Astro Café's zijn € 7,50 en de zaterdag workshop-dag is € 35,=.  


Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van je lidmaatschap is alléén schriftelijk mogelijk. Je dient dit minimaal één maand voor het einde van het kalenderjaar of voor 1 december van het lopende jaar kenbaar te maken per brief of per e-mail naar ophiochus13@gmail.com. Na ontvangst van je opzegging krijg je altijd bericht van de secretaris ter bevestiging van je opzegging. Andere vormen van opzegging zijn niet mogelijk.   


Samenwerking astrologie vereniging Groningen / VVANN

Wij werken samen met de astrologie vereniging van Groningen, die ook maandelijkse lezingen en andere activiteiten organiseert  www.astrogroningen.nl . Iemand die lid is van een astrologische vereniging elders in het land krijgt bij Ophiochus en Groningen € 2,50 korting bij een lezing op een avond, € 5,= op een dagworkshop, en   € 1,= op een werkavond, astrocafé of Open Podium.  


Lidmaatschap ASAS

Onze vereniging is lid van ASAS en krijgt daardoor 2 keer per jaar 3 ASAScopen die door ons uitgeleend kunnen worden via onze vereniging aan onze leden. Daarnaast kan er 2 keer per jaar tegen een gereduceerd tarief á 30 euro deelgenomen worden aan de ASASdagen per dag per lid.
The return of the snake bearer