Astrologische Vereniging Ophiochus

De slangendrager als 13e sterrenbeeld

Horoscoop van de vereniging in het licht van het omslagpuntDe mythologische inhoud van Ophiochus is ‘het omslagpunt’, en dat kan het best in het licht van sprookjes en mythen worden vertaald.  Hierbij wordt verteld van de held die op reis gaat tijdens een bepaald deel van zijn leven, en in een uitzichtloze situatie beland. 

Het lijkt en voelt uitzichtloos, en iedereen kan hierbij voorbeelden bedenken van draken, heksen, honderd jarige slaap, of een kerker. Tijdens de donkere periode komt er op de een of andere manier hulp uit onverwachte hoek. Er kan een symbolische  sleutel worden aangereikt door een dier of iemand waar de held het niet van verwacht, en krijgt de held opeens zelfinzicht waardoor de reis vervolgd kan worden. Van een uitzichtloze situatie wordt het een weg naar boven. Gevoelsmatig gaat het om het diepste donkerte, de dagen dat gevoelsmatig de zon maar niet op kan komen, er een inzicht tot stand moet komen, waardoor lichtere gedachten en dus gevoelens meer bewust worden, waardoor het voelt alsof ‘de weg naar boven, naar het licht’ ingezet kan worden; ‘het ergste voelt voorbij’. Vandaar dat Ophiochus een overgang betekent, een omslagpunt. Het  astrologisch teken Schorpioen heeft te maken de energie van de diepste diepten in iemands gemoed en schept een omgeving  waardoor iemand in het donker gaat rondtasten. Dit kan een innerlijke zoektocht opleveren en ook een diepgaand onderzoek waar men in eerste instantie nergens aanknopingspunten heeft.  De overgang naar het licht, oftewel  grip krijgen op de situatie vormt de overgang naar de energie van de Schorpioen naar de  Boogschutter. De Boogschutter omgeving ziet het als een uitdaging om na het verkregen inzicht optimistisch de tocht ‘naar boven’ te willen maken en verder reizen te reizen. 

  


Ik stuitte op duidelijke overeenkomsten van het U -symbool van Ophiochus en de U-vorm in Theorie U. Het gaat beide om de weg van beneden naar boven, gesterkt door nieuwe inzichten.  
In Theorie U (O. Scharmer, 2010) vindt in het onderste deel van de U een  vergelijkbaar proces plaats. Theorie U is een standaard werk over persoonlijk leiderschap, waarin de vraag centraal staat hoe de authentieke mens een volstrekt eigen bijdrage kan leveren aan de maatschappij, waarbij de maatschappij staat voor een wankel evenwicht waarin vele barsten en tegenstrijdigheden zitten. Theorie U is een boek over veranderkunde met ‘een open wil, open mind en open hart’. Hiervoor heeft Scharmer de U-vorm gecreëerd, die van linksboven  de diepte ingaat naar het onderste deel van de U; het omslagpunt,  wat astrologisch het Ophiochus omslagpunt wordt genoemd. Vandaar uit wordt de tocht naar de rechter bovenkant  van de U vorm ingezet. Dit omslagpunt wordt presencing genoemd:

……'presencing', 'to sense and bring in the present one's highest future potential….”(Scharmer, 2010)

De weg omhoog was van te voren onbekend  maar  doordat het zo niet langer kon ( zoals noodzakelijke veranderingsprocessen in de maatschappij) nodig werd om getransformeerd de nieuwe, nog onwennige situatie met elkaar  aan te gaan.

 

 

Heling

In het omslagpunt of presencing wordt ook van ‘heling’ gesproken, er dienen zich andere gezichtspunten aan en het paradigma wordt verlaten. In de mythologie wordt de Griekse jongen Asclepius  geboren uit een dode moeder (Schorpioen energie), en groeit op bij de heler Cheiron, een Centaur. Asclepius overstijgt op een gegeven moment zijn leermeester, en kan de doden tot leven wekken. Door die goddelijke eigenschap werd hij als hoogmoedig beschouwd en werd hij door Zeus gedood met een pijl. Achteraf vonden de goden dat betreurenswaardig, waarna Asclepius aan de hemel werd geplaatst.  Asclepius wordt met Ophiochus en Cheiron geassocieerd. Volgens sommige astrologen valt de hypothetische heerser van  het 13 e teken Ophiochus onder Cheiron.  De heling via een omslagpunt is ook te vinden in de alternatieve geneeswijzen zoals bij de homeopathie, de Jungiaanse  psychologie en meerdere spirituele theorieën. Cheiron heeft astronomisch een duidelijke plaats aan de hemel  tussen Saturnus en Uranus, en is in 1977 ontdekt.

 

 

De slang

De helderste ster in het sterrenbeeld Ophiochus heet Alpha Ophiochi, ook wel Rasalhague genoemd, wat in het Arabisch ‘het hoofd van de slangenbezweerder’ betekent. Mythologisch heeft de slang de betekenis van transformatie. De slang vervelt zich, en het slangengif kan in de juiste samenstelling zorgen voor genezing. De slang wurgt zijn prooi, maar mens en dier proberen zich aan de wurggreep te onttrekken door het gevecht aan te gaan. Er zijn slangenbezweerders die met magische rituelen  zoals de fluit, een trilling veroorzaken via de grond die resoneert in de botten van de slang. De slang ziet de fluit aan voor een andere slang, voelt de resonantie tot in zijn botten en gaat meebewegen.  Het beeld van een worstelende mens met een slang gaat over de strijd tussen een gevecht op leven en dood en de overgave om het oude en niet meer passende los te laten.

 

 

Radix Ophiochus: As Cheiron – Saturnus en Zwarte Zon- Diamant

Van de oprichting van de vereniging is een horoscoop (radix)  gemaakt.  Als we Cheiron als heerser van Ophiochus nemen, staat deze zeer centraal in een groter thema. 

Astrologisch: Cheiron staat op de cusp van huis 7 en 8, maar nog net in huis 7 en is deel van de as Zwarte Zon- Diamant. Cheiron is oppositie Saturnus. De as maakt een T 4 kant met de Zon in Weegschaal. De Ophiochus zone beslaat 25 Schorpioen en 2 Boogschutter.

Korte uitleg van deze as: De vereniging vindt het belangrijk dat de uitwisseling tot stand komt met ´de ander´ en dat is diegene die je tegenkomt en samen met jou naar de verbreding van de horizon zoekt (cusp Boogschutter op 7). 

De vereniging heeft ten doel om elkaar te ontmoeten (Weegschaal) in een warme en hartelijke omgeving  (huis 5) die tevens enige speelsheid heeft. Door de ontmoeting kan de vereniging ervoor zorgen dat de leden zichzelf ontwikkelen en op de voorgrond zetten (Zon in huis 5). De leden (Maan) verkennen hun grenzen doordat zij op zoek gaan naar de innerlijke dieptes (huis 8). Door beperkingen en pijnlijke levenslessen  (Saturnus) wordt ook een oude wond gevoeld (Cheiron). Vanuit een hogere en fijnere energie kan gekeken worden naar de as Zwarte Zon- Diamant.

De vereniging draagt bij aan het omslagpunt door op elkaar af te stemmen en te bouwen aan een stevig persoonlijk fundament. Presencing kan de innerlijke heling tot stand brengen door de verbinding tussen hemel en aarde (Steenbok) te herstellen waarbij de ander de sleutel is tot zelfinzicht. Van elkaar en door elkaar leren om persoonlijke dingen op een andere manier te zien.

Volgens Scharmer (2010) kan het helpen om de dingen vanuit een ander perspectief te zien, door het blikveld te verplaatsen naar de periferie. Rechtstreeks kijken levert vaak een blinde vlek op, je ziet het niet meer, maar als je jouw blik naar de zijkant verplaatst kun je de dingen net even anders beschouwen, waardoor een nieuw perspectief opdoemt.

Samenwerken en onderling contact  heeft een stimulerende werking, denk hierbij aan het mee resoneren met de hoge muziektrillingen van de fluit van de slangenbezweerder. De fluit is het instrument (Saturnus, de materie), de tonen worden via de aarde (Steenbok) geleidt naar de botten van de slang (Saturnus in 1 het lichaam) en de slang gaat mee resoneren alsof de fluit een andere slang betreft (huis 7). De hoge resonantie trilling zet iets in gang en iedereen kan door zelfonderzoek kijken wat er geheeld wordt en met een ander wordt gedeeld. Het is de ontmoeting en het onderzoeken in de diepte om zo de transformatie die bij Ophiochus past tot stand te laten komen.  Het vergt persoonlijk onderzoek om deze hoge resonantie met een ander tot een omslagpunt te laten uitgroeien.

 

 

Literatuur:

De as Zwarte Zon- Priapus met de conjunctie Saturnus –Cheiron op deze as. Literatuur hierover geeft aan:

1.       De eerste as van relateren begint bij huis 1 Ram en dient als de vuurontsteker met oog voor anderen. Op deze as wordt het vermogen van zelfstandigheid versus samenwerking uitgebalanceerd. De Zwarte Zon  als vuurontsteker slijpt het proces naar samenwerking  (M. Leurink, 2009)

2.       De Zwarte Zon in huis 1 betekent dat de vereniging de wereld onbevangen en nieuwsgierig tegemoet treed. Openstellen voor nieuwe ervaringen heeft zijn weerslag op de persoonlijke contacten die daardoor worden gelegd. De conjunctie Zwarte Zon met Saturnus geeft aan dat er ruimte en vrijheid is om de eigen richting te bepalen  en zelf regels en grenzen te bepalen. De vereniging doet ervaring op in het volgen van vele mensen die autoriteit zijn op een bepaald gebied en daarin vaak ook leidend zijn, maar door het laten bezinken, napraten worden we bewust van de waarde ervan (C. Kerklaan, 2002)

3.       De Zwarte Zon- Diamant as heeft te maken met wat men zou kunnen noemen het ‘bewustzijn van (de aanwezigheid van) het bewustzijn’. Deze as wordt ervaren van hetgeen zich in het bewustzijn plaatsvindt in een andere wereld dan die waarin het dagelijkse leven voltrekt. Het bewustzijn kiest voor zichzelf vanuit de innerlijke wereld van de waarden. De Diamant als rode draad van het levensscenario van de Held (de Zwarte Zon) krijgt een extra dimensie door het gelukspunt (10 graden Weegschaal) dat de sfeer aangeeft (G.Bode, 2001)

4.       ….’Saturnus is het punt in de evolutie waar een keuze definitief mogelijk wordt’….. daar waar de geestelijke mens zichzelf bevrijdt heeft van Karma’.. (A.Baily, 1981)

5.       De as 1-7 geeft empirisch weer dat huis 1 aangeeft dat er ‘opgeschoten moet worden ’en huis 7 ‘ zijn best doen om te luisteren en iedereen erbij te betrekken’ (M. Rheinhart,2007)

Samenvattend moet het vuur worden ontstoken  (huis 1) waardoor nieuwe ervaringen opgedaan worden, waar naar autoriteiten geluisterd kan worden (Saturnus) en van daaruit eigen keuzes gemaakt worden. De eigen keuzes worden vervolgens getoetst aan de anderen (huis 7) , en juist de anderen worden bij dit bewustwordingsproces betrokken. 

                 

Persoonlijke Ophiochus zone

Waar vindt je in jouw radix de Ophiochus zone  (25 Schorpioen- 2 tot max 5 graden Boogschutter)?

·         Zijn er planeten in deze zone?  Deze planeten geven aan waar behoefte is aan een diepe transformatie, en kijk hoe deze energieën je kunnen helpen om de omslag te bewerkstelligen

·         In welk huis valt deze zone? De omgeving (het astrologische huis) geeft aan waar je jouw omslag tegen kunt komen. Daar waar je door diepe ervaringen presencing ervaart, en de Boogschutter energie kunt inzetten

·         Waar staat Cheiron? Dit punt kan inzicht bieden aan presencing  en de heling die je daarbij ervaart

·         Bij iedereen die betrokken is bij de astrologische vereniging wordt de persoonlijke radix as Zwarte Zon conjunct Saturnus oppositie Diamant conjunct Cheiron geactiveerd. Kijk eens in welke huizen deze as bij jou valt. Op welke gebied kan de vereniging  iets toevoegen aan je bewustwording buiten het gewone dagelijkse leven?  Het is interessant hierover met een ander in gesprek te gaan.

       

Sijtie,

November 2016.